Nöd­ställ­da scou­ter und­sat­tes

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

NOR­GE. Om­kring 40 scou­ter fick i fle­ra rädd­nings­in­sat­ser un­der mån­dags­kväl­len och -nat­ten häm­tas med he­li­kop­ter i sam­band med ak­ti­vi­te­ter vid ett stort scout­lä­ger i Bodø i nor­ra Nor­ge. Om­kring 2 000 var ute på fjäl­let nat­ten till i går. Scou­ter bru­kar in­te va­ra då­ligt för­be­red­da, sä­ger rädd­nings­le­da­ren Fro­de Iver­sen.

– Sam­ti­digt är det möj­ligt att det nord­nors­ka som­mar­väd­ret in­te är rik­tigt som de vän­tat sig, sä­ger han. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.