Det är ab­so­lut en mo­dell, men man kan fun­de­ra över and­ra mo­del­ler ock­så.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MAGDALENA ANDERSSON (S) vill, i en Tt-in­ter­vju, in­te ta ställ­ning för ett vinst­tak i väl­fär­den. Sa­m­ar­bets­par­ti­et Väns­ter­par­ti­et vill se ett ge­ne­rellt tak. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.