HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 75 år se­dan, 1942, tog den brit­tis­ke för­fat­ta­ren Ian Fle­ming ex­a­men från spi­on­sko­lan Camp X i To­ron­to, Ka­na­da. Un­der ut­bild­ning­en ha­de han lärt kän­na dess grun­da­re, sir Wil­li­am Step­hen­son. Se­na­re började Fle­ming ge ut böc­ker­na om Ja­mes Bond och då var det många från hans gam­la spi­onliv som tyck­te sig kän­na igen sir Wil­li­am i ro­ma­na­gen­ten 007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.