5 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Lai­la och Rit­va namns­dag. Lai­la har sa­miskt ur­sprung och är tro­li­gen en om­bild­ning av det fins­ka nam­net Ai­la, vil­ket i sin tur kan kom­ma av det nor­dis­ka Hel­ga. Cir­ka 12600 he­ter per­so­ner Lai­la i Sve­ri­ge, om­kring 8 000 kal­las så. Dess­utom he­ter ett 30-tal per­so­ner Lai­la i ef­ter­namn. Rit­va är finskt och be­ty­der vid­ja el­ler spö. Det kom hit på 1930-ta­let och var som van­li­gast vid den tiden. Cir­ka 2400 he­ter Rit­va, om­kring 1800 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.