Rydqvist av­slu­tar elit­kar­riä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

SKIDOR: Ski­då­ka­ren Ma­ria Rydqvist läg­ger ner elit­sats­ning­en, be­rät­tar hon för Ex­pres­sen. 34-åring­en kom­mer att fo­ku­se­ra på sitt ci­vi­la jobb.

– Jag kän­de mig klar med att va­ra ski­då­ka­re, sä­ger Rydqvist till Ex­pres­sen.

– Jag kör sä­kert ett par täv­ling­ar i vin­ter. Men elit­sats­ning­en är över.

Ti­di­ga­re i som­ras kom be­ske­det att Rydqvist pe­tats från A-lands­lags­trup­pen, men re­dan i vint­ras ha­de hon be­stämt sig för att det var dags för att gö­ra an­nat i li­vet. Rydqvists främs­ta me­rit är Vm-silv­ret i sta­fett i Falun 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.