Eko­no­miskt pres­sat Ge­f­le väd­jar till all­män­he­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Fot­bolls­klub­ben Ge­f­le IF har det job­bigt – in­te ba­ra sports­ligt.

Det ex­all­svens­ka la­get slad­dar i superettan och på tis­da­gen pre­sen­te­ra­de klubbled­ning­en dyst­ra eko­no­mis­ka siff­ror. Ge­f­le re­do­vi­sar ett in­täkts­bort­fall på 15 mil­jo­ner kro­nor jäm­fört med för­ra året, nä­ra hal­va (den all­svens­ka) om­sätt­ning­en på 34 mil­jo­ner kro­nor.

Klub­ben väd­jar till all­män­he­ten och sjö­sät­ter en Swish-kam­panj för att räd­da elit­li­cen­sen. Pro­gno­sen pe­kar på ett ne­ga­tivt re­sul­tat på fem mil­jo­ner kro­nor för 2017, vil­ket ut­an åt­gär­der skul­le ra­de­ra det eg­na ka­pi­ta­let.

– Vi be­hö­ver få in två mil­jo­ner kro­nor för att in­te ris­ke­ra att för­lo­ra elit­li­cen­sen, sä­ger till­för­ord­na­de ord­fö­ran­den Ma­lin Rogs­tröm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.