SKF krävs på ska­de­stånd

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Den tys­ka for­don­sjät­ten Daim­ler be­gär er­sätt­ning från SKF:S tys­ka dot­ter­bo­lag på 59 mil­jo­ner eu­ro (570 mil­jo­ner kro­nor), en­ligt SKF. Bak­grun­den till kra­vet är över­trä­del­ser av eu­ro­pe­is­ka kon­kur­rensla­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.