Mag­nus Carl­son vill nju­ta av sin pe­ak

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Den förs­ta full­ängds­ski­van på sju år kom i feb­ru­a­ri och gick di­rekt in i topp på lis­tor­na. Nu vän­tar en lång tur­né för Mag­nus Carl­son. – Det är min pe­ak nu, jag ska nju­ta av den, sä­ger han.

Mag­nus Carl­son ger sig ut på en mas­siv som­martur­né. För­ra året gjor­de han suc­cé i Så myc­ket bätt­re, och någ­ra av lå­tar­na där­i­från tar han med sig ut på vägar­na.

– Jag kom­mer att ha bå­de so­lo­spel­ning­ar och kon­ser­ter med Wee­ping Wil­lows, sä­ger Mag­nus Carl­son.

Vad ser du fram emot på som­martur­nén?

– Jag äls­kar all­tid att tur­ne­ra, men det som blir ex­tra kul på som­ma­ren är att det blir myc­ket ut­om­hus­spel­ning­ar, Sve­ri­ge är ju så fint på som­ma­ren. Man får åka runt och se myc­ket ock­så, pas­sa på att turista. Se­dan träf­far man ju en mas­sa häf­ti­ga män­ni­skor. Ar­ran­gö­rer­na är rik­ti­ga eldsjä­lar, det är de som hål­ler kul­tur­li­vet up­pe.

Vad kom­mer du att spe­la för lå­tar?

– Jag kom­mer att spe­la lå­tar bå­de från Så myc­ket bätt­re och nya so­loplat­tan. Det är ju en soul­ski­va, som jag har ve­lat gö­ra i 15 år. Nu fanns det änt­li­gen tid och var dags. Tolk­ning­ar­na från

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

FULLT UPP. Mu­si­kern Mag­nus Carl­son från Wee­ping Wil­lows har många in­pla­ne­ra­de spel­ning­ar i som­mar, bå­de med ban­det och so­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.