Fler ska kun­na se hyl­lad film på bio efter kri­tik

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Den hyl­la­de, svens­ka fil­men Jord­gubbs­lan­det ha­de pre­miär i fre­dags – men gick upp hos en­dast ett få­tal bi­o­gra­fer. Det har re­tat bå­de kri­ti­ker och publik. Nu går SF Bio in och vi­sar fil­men runt om i he­la lan­det.

Jord­gubbs­lan­det är som­ma­rens en­da svens­ka film­pre­miär och har pri­sats av en näs­tan sam­stäm­mig kri­ti­kerkår. Än­då gick den ba­ra upp på 15 bi­o­gra­fer när den ha­de pre­miär för­ra vec­kan.

Men nu kli­ver SF Bio in i hand­ling­ar­na och vi­sar fil­men på si­na bi­o­gra­fer runt om i Sve­ri­ge, med start på fredag.

– Den här fil­men kom sent in i pro­ces­sen. Det fanns myc­ket jobb att gö­ra och vi vil­le av­vak­ta ett tag. Men det har gått bra för fil­men och vi är gla­da över att kun­na rul­la ut den på fredag, sä­ger Stu­re Johansson, pro­gram­di­rek­tör hos SF Bio.

KRI­TI­KEN HAR BITVIS va­rit hård mot fil­mens gle­sa sprid­ning. ”Sjukt att hyl­la­de Jord­gubbs­lan­det nob­bas på bio”, skrev Da­gens Nyheter ex­em­pel­vis i hel­gen.

Stu­re Johansson på­pe­kar att kri­ti­ken

Bild: PHOTOUP MIKOLAJ URBANSKI

HU­VUD­PER­SO­NER. Stas­zek Cy­w­ka och Nel­ly Ax­els­son spe­lar hu­vud­rol­ler­na i Jord­gubbs­lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.