Youtu­be-stjär­nan Ste­vie Ry­an död

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den ame­ri­kans­ka Youtu­be-per­son­lig­he­ten och skå­de­spe­la­ren är död, skri­ver Va­ri­e­ty. Hon hit­ta­des liv­lös i sitt hem i hel­gen.

Ste­vie Ry­an ha­de ett väl­följt Youtu­be-kon­to med mil­jo­ner vis­ning­ar, där hon bland an­nat upp­märk­sam­ma­des för webb­se­ri­en Litt­le loca. Hon var även känd för att på tv-ka­na­len VH1 ha imi­te­rat kän­di­sar i den eg­na sho­wen Ste­vie TV. Po­li­sen miss­tän­ker att Ry­an be­gått själv­mord. Ste­vie Ry­an blev 33 år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.