Mö­te med häst för­änd­rar allt

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den Net­flix-pro­du­ce­ra­de se­ri­en ”Free Rein” hand­lar om 15-åri­ga Zoe (Jay­len Bar­ron) från Los Ang­e­les som åker och häl­sar på en släk­ting i Eng­land. Väl där träf­far hon på häs­ten Ra­ven och en spe­ci­ell re­la­tion upp­står. Zoe på­ver­kas av mö­tet med dju­ret och hen­nes liv för­änd­ras när hon tar itu med pro­blem hon in­te ti­di­ga­re vå­gat mö­ta. He­la sä­song­en har släppts (23 ju­ni) och brit­tis­ka dres­syr­ryt­ta­ren Char­lot­te Du­jar­din har en roll i sista avsnittet. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.