RÄTTELSE OM OKO­ME KYR­KA

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

HN be­kla­gar att re­por­ta­get, som pub­li­ce­ra­des på Li­vets Gång 20 ju­ni, om kyrk­vakt­mäs­ta­re Sa­ra Stu­res­son och hen­nes hund­ra år gam­la fynd i Oko­me kyr­ka, in­ne­höll ett fak­ta­fel. Det var in­te dop­fun­ten som ha­de åter­fun­nits, ut­an loc­ket till den­na.

Cecilia Frisk, re­dak­tions­chef och sft an­sva­rig ut­gi­va­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.