Sål­de dy­ra kal­song­er olag­ligt

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­TIL­DA CARLSTRÖM ma­til­da.carlstrom@hn.se

En man i 20-års­ål­dern har dömts för att ha smugg­lat un­der­klä­der från Björn Borgs fa­bri­ker och sålt ut­an till­stånd.

En­ligt pa­tent- och mark­nads­dom­sto­len har man­nen im­por­te­rat un­der­klä­der från en av Björns Borgs fa­bri­ker i Ki­na och se­dan sålt des­sa via en hem­si­da.

Vid hus­rann­sa­kan i bo­sta­den och ga­ra­get hit­ta­des 400 par her­run­der­klä­der.

Man­nen an­mäl­des 2014 då re­pre­sen­tan­ter från Björn Borg prov­köp­te 70 par un­der­klä­der från man­nens web­bu­tik. Hans namn stod då på pa­ke­tets upp­hämt­nings­kvit­to, avi och kon­to­num­mer. Vid hus­rann­sa­kan i bo­sta­den och ga­ra­get hit­ta­des 400 par her­run­der­klä­der och im­port­hand­ling­ar. Tull­ver­ket har även stop­pat två im­por­ter av to­talt 1 300 par her­run­der­klä­der till man­nen. SJÄLV NE­KAR HAN till al­la an­kla­gel­ser och me­nar att ett kri­mi­nellt gäng ho­tat ho­nom och an­vänt sig av hans iden­ti­tet.

Nå­got dom­sto­len allt­så fin­ner för otro­ligt och han döms nu till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter på to­talt 17 500 kro­nor för va­ru­mär­kes­in­trång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.