NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Skogs­torp 4:38, Lil­je­vä­gen 3, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Os­kar To­bi­as Lars­son. Kö­pa­re: Carl Pi­er­re Mor­gan Bengts­son och Jo­han­na Elisabeth Hed­man. Kö­pe­sum­ma: 2 650 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 059 000 (2015) kro­nor. Glim­ming­en 1:2. Säl­ja­re: Fred­rik Johan Jo­hans­son. Kö­pa­re: Ro­bin Inge­mar Åbing­er. Kö­pe­sum­ma: 1 380 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: Re­do­vi­sas ej Ese­red 1:114, Halm­stad­vä­gen 6, Ätran. Säl­ja­re: Bo Evert Ro­ger Jo­hans­son och Gu­nil­la Ma­ri­an­ne Hans­son och Karl Mi­kael Nor­mann och Lil­le­mor Ca­ri­na Nor­mann och Jan Tomas Hans­son och Ing­e­gerd Susanne Jo­hans­son. Kö­pa­re: Dan Mar­tin Nord­ström. Kö­pe­sum­ma: 950 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 434 000 (2015) kro­nor. Gun­torp 1:5, Gun­torp 402, Slö­inge. Säl­ja­re: An­ders Ot­to Ri­kard Andersson. Kö­pa­re: Lars Ax­el Jal­me­stig. Kö­pe­sum­ma: 3 100 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 819 000 (2015) kro­nor. Böl­se 1:18, Böl­se 413, Glom­men. Säl­ja­re: John Os­kar Al­var Ohls­son. Kö­pa­re: Nils Pontus Gun­nar Eriks­son och Ca­ro­li­ne Elisabeth Andersson. Kö­pe­sum­ma: 300 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 206 000 (2015) kro­nor. Böl­se 1:12, Böl­se 414, Glom­men. Säl­ja­re: John Os­kar Al­var Ohls­son. Kö­pa­re: Nils Pontus Gun­nar Eriks­son och Ca­ro­li­ne Elisabeth Andersson. Kö­pe­sum­ma: 1 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 855 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.