Pen­ta­gon: Ny typ av ro­bot

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

■■NORDKOREA. Pen­ta­gon sä­ger i ett ut­ta­lan­de att den ro­bot Nordkorea tes­ta­de var en ny typ som ”vi in­te har sett för­ut”.

USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son, som kal­lar upp­skjut­ning­en för ”ett upp­trap­pat hot”, be­kräf­tar att ame­ri­kansk gransk­ning vi­sat att det rör sig om en in­ter­kon­ti­nen­tal ro­bot.

Den ro­bot som Nordkorea tes­tat kan bä­ra en ”stor, tung kärn­strids­spets”, en­ligt Nord­ko­re­as stat­li­ga ny­hets­by­rå KCNA. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.