Får­bajs bakom cy­klis­ters in­sjuk­nan­de

Hallands Nyheter - - Sporten -

CY­KEL: Ett fem­ti­o­tal cy­klis­ter har in­sjuk­nat ef­ter Trans-øs­ter­dal­en­lop­pet i Nor­ge. An­led­ning­en: får­bajs. En­ligt täv­lingslä­ka­ren har ett kraf­tigt regn löst upp av­fö­ring­en som spru­tat upp på cy­klis­ter­na.

– Om av­fö­ring­en är färsk och det är sto­ra mäng­der kan den spru­ta upp på vat­ten­flas­kor och hän­der så att man får i sig när man dric­ker, sä­ger lä­ka­ren Tor Hal­vor Bjørnstad-tu­veng till NRK.

Tarm­bak­te­ri­en cam­py­lo­bac­ter har på­vi­sats hos 50 av de 300 täv­lings­del­ta­gar­na. De har drab­bats av mag­s­mär­tor, fe­ber och di­ar­ré och fle­ra av dem be­hand­las med dropp på sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.