I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ITA­LI­EN. In­ter­na­tio­nell kon­fe­rens i Rom om mi­gra­tions­lä­get med fö­re­trä­da­re för EU, FN och Li­by­en.

■■PO­LEN. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump träf­far ledare från Cen­tra­leu­ro­pa, Bal­kan och Bal­ti­kum.

■■AL­ME­DA­LEN. Krist­de­mo­kra­ter­nas dag. Eb­ba Busch Thor ta­lar i Vis­by.

■■STATSMINISTERRESA. Ste­fan Löfven (S) fort­sät­ter till Vil­hel­mi­na och Sto­ru­man.

■■REGERINGSFIKA. När­va­ran­de stats­råd om da­gens re­ge­rings­be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.