”Får ut­lopp för kre­a­tiv ener­gi”

Ett ma­giskt lä­ge och ett fruk­tans­värt vac­kert hus. Så be­skri­ver snic­ka­ren Johan La­ger­berg tjus­ning­en med sä­song­ens re­no­ve­rings­ob­jekt i ”Som­mar med Ernst”.

Hallands Nyheter - - Tvguide - Johan Bränn­ström

I det tred­je av­snit­tet job­bar Johan La­ger­berg och

kol­le­gan Theo Kly­va­re vi­da­re med hu­set i Ås­by­vi­ken ut­an­för Öre­bro till­sam­mans med Ernst

Kir­ch­s­te­i­ger. Kö­ket ska nu in­re­das och bal­kong­en ska frä­schas upp. För Johan La­ger­berg, som gör sin tred­je sä­song i tv-se­ri­en, är det fram­för allt det kre­a­ti­va ar­be­tet som loc­kar.

– Det är så oli­ka sa­ker man får gö­ra. Jag har ju job­bat myc­ket med konst­nä­rer ti­di­ga­re och byggt ut­ställ­ning­ar. Här får jag ock­så ut­lopp för en kre­a­tiv ener­gi i snick­ran­det.

Om Ernst har han ba­ra gott att sä­ga.

– Han är verk­li­gen go och bryr sig om oss i tea­met. Vi spå­nar fram många idéer till­sam­mans.

Foto: TV4

Snic­ka­ren Johan La­ger­berg gör sin tred­je sä­song i ”Som­mar med Ernst”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.