Fak­ta: Nor­disk seg­lats 2017

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Ord­nas för 27:e gång­en som ett mö­te mel­lan skepps­folk från Sve­ri­ge, Nor­ge, Dan­mark och Shet­landsö­ar­na. 22 far­tyg del­tar i årets seg­lats som ock­så är en täv­ling. Un­der tio dygn seg­lar bå­tar­na med start i Aal­borg, via Var­berg och till Fred­rikstad i Nor­ge. Se­gel­far­ty­gen är tra­di­tio­nellt bygg­da el­ler rig­ga­de segelfartyg på nio me­ter el­ler läng­re. Fram till fre­da­gen lig­ger far­ty­gen i Var­bergs hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.