Fle­ra tra­fi­ko­lyc­kor i kom­mu­nen

Hallands Nyheter - - Varberg - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se

I Dero­me, Värö och på Sö­der­höjd in­träf­fa­de tre all­var­li­ga olyc­kor i tra­fi­ken un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Vid 13.30-ti­den på tors­da­gen in­träf­fa­de en sing­e­lo­lyc­ka vid Värö­av­far­ten på E6 i sö­der­gå­en­de rikt­ning. Bi­len ham­na­de i di­ket och blev kraf­tigt de­mo­le­rad, men fö­ra­ren som var en­sam i bi­len kun­de själv ta sig ut. Han för­des med am­bu­lans till sjuk­hu­set i Var­berg. Det är i nu­lä­get oklart hur allvarligt ska­dad fö­ra­ren blev.

VID HALV FY­RA in­träf­fa­de en kökrock mel­lan tre bi­lar på Sö­der­höjds­ga­tan i Var­berg. Två per­so­ner för­des till sjuk­hus med am­bu­lans. En av dem var en li­ten poj­ke som satt oskyd­dad i fö­ra­rens knä. Han kla­ra­de sig dock med lind­ri­ga ska­dor och läm­na­de sjuk­hu­set un­der kväl­len.

Strax ef­ter kloc­kan fy­ra fron­talkroc­ka­de två per­son­bi­lar med varand­ra strax ut­an­för Dero­me, på väg 41. Po­lis och rädd­nings­tjänst kall­la­des dit och ena kör­fäl­tet stäng­des av till­fäl­ligt. De in­blan­da­de per­so­ner­na kla­ra­de sig oskad­da och kun­de själ­va ta sig ur bi­lar­na.

Bil­der: JENNIE PERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.