Fö­ra­re miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri ef­ter krock

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En bil kör­de på en an­nan bil bak­i­från på An­ne­bergs­vä­gen vid Var­berg Nord un­der ons­dags­för­mid­da­gen. När po­li­sen kör­de till olycks­plat­sen ha­de de två in­blan­da­de for­do­nen par­ke­rat på Bur­ger Kings par­ke­ring. En av fö­rar­na ver­ka­de be­ru­sad och fick föl­ja med till po­lis­sta­tio­nen för prov­tag­ning. Fö­ra­ren är nu miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.