Tand­lä­ka­re får kri­tik av IVO

Hallands Nyheter - - Nyheter - WILHELM NILS­SON

Tand­lä­ka­ren för­skrev vid upp­re­pa­de till­fäl­len nar­ko­tis­ka lä­ke­me­del till sig. IVO har nu för­dömt hand­ling­en.

En le­gi­ti­me­rad tand­lä­ka­re i Halm­stad blev i slu­tet av maj i år an­mäld till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO). An­led­ning­en till an­mä­lan är att man­nen vid upp­re­pan­de till­fäl­len har skri­vit ut me­di­ci­ner för eget bruk.

IVO kri­ti­se­rar tand­lä­ka­ren och på­pe­kar att han har fö­re­skri­vit nar­ko­tis­ka lä­ke­me­del på an­nat än odon­to­lo­gisk grund. I ett ytt­ran­de till IVO har man­nen an­fört att han se­dan ti­di­ga­re li­der av en sjuk­dom, som ger ho­nom svå­ra smär­tor. Han sä­ger att ox­yco­do­ne är det en­da lä­ke­me­del som lind­rat be­svä­ren och har där­ef­ter på eget be­våg skri­vit ut lä­ke­med­len av be­kväm­lig­hets­skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.