”Kraf­ti­gas­te regn vi upp­levt”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

JA­PAN. Kraf­ti­ga sky­fall i söd­ra Ja­pan har lett till över­sväm­ning­ar där he­la hus har svepts i väg. Minst två per­so­ner har dött och ett tju­go­tal män­ni­skor sak­nas. Hund­ra­tu­sen­tals har upp­ma­nats att fly.

På nio tim­mar ha­de re­gi­o­nen Fu­ku­o­ka fått 774 mil­li­me­ter regn, över dub­belt så myc­ket som det bru­kar reg­na i he­la ju­li, en­ligt tv-bo­la­get NHK.

– Det här är det kraf­ti­gas­te regn vi nå­gon­sin har upp­levt. Det är en ex­trem si­tu­a­tion, sä­ger en ta­les­per­son för Ja­pans me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tut. (TT)

FO­TO: RYOSUKE OZAWA/AP

En bro har för­störts i sta­den Asa­ku­ra i re­gi­o­nen Fu­ku­o­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.