”Jag för­dö­mer den gro­tes­ka at­tac­ken”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Om­värl­den för­dö­mer ons­da­gens at­tack mot par­la­men­tet i Ve­ne­zu­e­la, då op­po­si­tions­po­li­ti­ker slogs blo­di­ga av re­ge­rings­trog­na vålds­ver­ka­re. Le­da­mö­ter bar­ri­ka­de­ra­de sig för att kom­ma un­dan den upp­re­ta­de folk­mas­san, me­dan po­li­sen pas­sivt såg på. ”Jag för­dö­mer den gro­tes­ka at­tac­ken mot den ve­ne­zu­e­lans­ka (na­tio­nal) för­sam­ling­en”, skri­ver John Sa­vil­le, Stor­bri­tan­ni­ens am­bas­sa­dör i Ca­racas, på Twit­ter. (TT)

FO­TO: FERNANDO LLANO/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.