Män­ni­skor­na som fort­fa­ran­de är fång­na le­ver un­der hems­ka för­hål­lan­den.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■ LI­SA GRAN­DE, FN:S hu­ma­ni­tä­ra ko­or­di­na­tor för Irak, upp­ger att upp till 20 000 ci­vi­la sit­ter fast i de sis­ta Is­kon­trol­le­ra­de om­rå­de­na i Mo­sul. IS kon­trol­le­rar nu ba­ra ett li­tet om­rå­de i den gam­la stads­kär­nan. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.