Po­lis: Fler kan va­ra in­blan­da­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STOR­BRI­TAN­NI­EN. Den brit­tis­ka po­li­sen tror att fler per­so­ner kan ha va­rit in­blan­da­de i bomb­då­det vid en Ari­a­na Gran­de­kon­sert i Man­ches­ter i maj, då 22 män­ni­skor dö­da­des. Fler gri­pan­den kan kom­ma, rap­por­te­rar Sky News.

– Vi tror att det finns fler män­ni­skor som po­ten­ti­ellt är in­blan­da­de i det här. Vi tror in­te att det är ett stort nät­verk. Vi tror att det kan bli fler gri­pan­den i fram­ti­den, sä­ger Russ Jack­son, chef för an­ti­ter­ror­po­li­sen i nord­väst­ra Eng­land, en­ligt Sky News. (Tt­reu­ters)

FO­TO: EMILIO MORENATTI/AP

Blom­mor och ljus i cen­tra­la Man­ches­ter ef­ter bomb­då­det i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.