Po­li­ti­ker kri­ti­se­rad för vi­deo

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■PO­LEN. Po­lens högst upp­sat­ta rab­bin kri­ti­se­rar den ame­ri­kans­ke kon­gress­le­da­mo­ten Clay Hig­gins för att ha fil­mat in­u­ti en gas­kam­ma­re i det fö­re det­ta kon­cent­ra­tions­läg­ret i Auschwitz.

– Det här är en plats för still­het, en plats för ef­ter­tan­ke, in­te för att gö­ra en film och ett ut­ta­lan­de, sä­ger Mi­chael Schudrich, och fort­sät­ter:

– Att an­vän­da Auschwitz och en gas­kam­ma­re för ett po­li­tiskt ut­ta­lan­de är väl­digt stö­tan­de.

Hig­gins har ta­git bort klip­pet och ber i ett ut­ta­lan­de om ur­säkt. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.