I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TYSKLAND. G20:s topp­mö­te i Ham­burg.

■■TYSKLAND. Ryss­lands pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin och USA:S pre­si­dent Do­nald Trump möts.

■■AL­ME­DA­LEN. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas dag i Vis­by och Jim­mie Åkes­son ta­lar från Al­me­da­len.

■■HETAST I AL­ME­DA­LEN. De­las ut till de som nått ut med sitt bud­skap.

■■STATSMINISTERRESA. Ste­fan Löfven (S) av­slu­tar sin re­sa i Ar­jeplog och Ar­vid­sjaur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.