Li­te om:

Bir­git­ta Ax­els­son

Hallands Nyheter - - Li­vets Gång -

* Ål­der: 65 år 1 ju­li.

* Bor: Istorp.

* Fa­milj: Ma­ken Lars, dött­rar­na Marie, som är äldst och ock­så ar­be­tar på Sträng­be­tong, och Ma­lin och sö­ner­na Mi­chael och Magnus, 8 barn­barn.

* In­tres­sen: Som­mar­stu­gan i Träslövslä­ge, re­sa och lä­sa och um­gås med fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.