Cas sa nej till Peter Sa­gans över­kla­gan

Hallands Nyheter - - Sporten -

CY­KEL: Ef­ter ute­slut­ning­en ur Tour de Fran­ce väd­ja­de Peter Sa­gans stall till Cas, id­rot­tens skil­je­dom­stol, om att de skul­le tit­ta på hän­del­sen – i hopp om att cy­klis­ten ska få kom­ma till­ba­ka till tou­ren. Men Cas av­slår över­kla­gan.

Den slo­va­kis­ke världs­mäs­ta­ren Peter Sa­gan kas­ta­des ut ur Tour de Fran­ce ef­ter att täv­lings­led­ning­en an­sett att det var han som låg bakom en all­var­lig krasch un­der den fjär­de etap­pen. Bora-hansgrohe, Sa­gans stall, läm­na­de in en pro­test som av­slogs – men gav in­te upp där. Stal­let bad id­rot­tens skil­je­dom­stol, Cas, att tit­ta på fal­let.

Det hjälp­te dock in­te, Cas val­de att av­slå be­gä­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.