VECKANS NYCKLAR

Hallands Nyheter - - Sporten -

Tjac­ko Zaz (V75-2) lär de fles­ta ham­na på som spik och visst har han en bra chans. Han gick strå­lan­de ef­ter ga­lopp se­nast och har per­fekt lä­ge. Han blir svårslagen.

Ia­go Zon (V75-7) spet­sar och släp­per till

No­bel Amok. Stäm­mer se­dan al­la be­räk­ning­ar bör de bå­da gö­ra upp. Får Ia­go luc­kan är han den spee­di­gas­te. Ett bra lås och även ett bra tvil­ling­spel.

Lex­ing­ton Hall (V75-5) har ut­veck­lats i ny re­gi och vi­sa­de fin form se­nast. Han är dock all­ra bäst i spets och har li­te svårt med mo­ra­len så han får svårt här­i­från. SPIK LÅS AVSLAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.