Clo­et­ta säl­jer till Katjes

Hallands Nyheter - - Ekonomi -

Go­dis­till­ver­ka­ren Clo­et­ta säl­jer sin ita­li­ens­ka verk­sam­het till Katjes In­ter­na­tio­nal. För­sälj­ning­en mot­sva­rar ett fö­re­tags­vär­de på cir­ka 450 mil­jo­ner kro­nor, en­ligt Clo­et­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.