Fak­ta: Ridsport

Hallands Nyheter - - Puls -

* Ridsport är i dag den näst störs­ta id­rot­ten bland barn och ung­do­mar i Sve­ri­ge, med 426 000 ut­ö­va­re. Den en­da spor­ten som är stör­re bland unga är fotboll, med 1 645 000 ut­ö­va­re. * To­talt sett i Sve­ri­ge är ridspor­ten den sjät­te störs­ta spor­ten, med 153 400 med­lem­mar an­slut­na till Svens­ka Ridsport­för­bun­det. Dess­utom finns 125 000 mo­tions­ryt­ta­re i lan­det.

Käl­lor: Svens­ka Ridsport­för­bun­det och Rik­sid­rotts­för­bun­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.