Där­för pri­o­ri­te­rar för­äld­rar bort trä­ning

Hallands Nyheter - - Puls -

UN­DER­SÖK­NING: En ny un­der­sök­ning om trä­nings­va­nor vi­sar att sju av tio mam­mor av­står trä­ning för att i stäl­let pri­o­ri­te­ra hus­hålls­ar­be­te. För pap­por­nas står hus­hålls­ar­be­tet där­e­mot ba­ra för hälf­ten av de in­ställ­da trä­nings­pas­sen. I män­nens fall är an­led­ning­en of­ta – i 29 pro­cent av fal­len – att man vill äg­na sig åt si­na hob­bi­es. Det kan jäm­fö­ras med mam­mor­na, som ba­ra pri­o­ri­te­rar hob­bi­es fö­re trä­ning i el­va pro­cent av fal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.