Trä­nings­väs­kor ska ak­ti­ve­ra skol­barn

Hallands Nyheter - - Puls -

AKTIVITET: Den se­nas­te ti­den har det kom­mit rap­por­ter om att svens­ka skol­barn rör sig för li­te. Nu gör sport­ked­jan Sta­di­um en in­sats för att sät­ta barn i rö­rel­se. Un­der året ska man de­la ut 3 400 väs­kor fyll­da med bol­lar, hopprep och and­ra trä­nings­red­skap, för att upp­munt­ra till mer rö­rel­se på ras­ter­na.

Väskorna de­las ut till sko­lor i Sve­ri­ge och Fin­land och mål­grup­pen är i förs­ta hand barn som går i förs­ta klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.