Tu­sen gång­er god natt

DRAMA

Hallands Nyheter - - Tv guide -

Krigs­fo­to­graf (Ju­li­et­te Bi­noche) för­sö­ker le­va fa­mil­je­liv mel­lan si­na livs­far­li­ga upp­drag. Hen­nes man (Niko­laj Cos­ter­wal­dau) och dot­ter tving­ar hen­ne att väl­ja. Fler­fal­digt pris­be­lö­nad. (Nor­ge, 2013)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.