CITAT

Hallands Nyheter - - Ledare -

Jag har re­spekt för fred­li­ga de­mon­stra­tio­ner men den som tar till våld ”hå­nar de­mo­kra­tin”.

Bild: MI­CHAEL SOHN

För­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel an­gå­en­de de upp­loppslik­nan­de de­mon­stra­tio­ner­na i Ham­burg där G20-mö­tet ge­nom­förs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.