För högt ogräs i väg­kan­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Ga­tu­kon­to­ret bör ren­sa upp på fle­ra plat­ser i Fal­ken­berg” (21/6).

FAL­KEN­BERG. Bra Ei­re­felt som skrev om ogrä­set bland an­nat. Här på Väst­ra Gär­det är ogrä­set i väg­kan­ten 50-70 cm högt. När man par­ke­rar och öpp­nar och stäng­er bil­dör­ren fast­nar det i dör­ren. Ka­ta­strof och en skam för stan. Nå­gon mås­te väl ha an­svar el­ler?

Gå ut och tit­ta an­nars. Al­la pra­tar om det­ta.

Ing­er A

BILD: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.