NYA GRANNAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Vesslun­da 7:1, Vesslun­da Björs 114, He­berg. Säl­ja­re: Carl Jo­han Pa­trik Olofs­son och Åse Ma­ria Bülow. Kö­pa­re: Åse Ma­ria Bülow. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 058 000 (2015) kro­nor. Skogs­torp 4:193, Röd­plis­ter­vä­gen 2, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: FAL­KEN­BERGS KOM­MUN. Kö­pa­re: Sa­ra Han­na Jes­si­ca Karlsson och Per Mar­kus Lars­son. Kö­pe­sum­ma: 400 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 223 000 (2015) kro­nor. Mo­rup 2:40, Toar­pa­vä­gen 15, Glom­men. Säl­ja­re: Eva Bir­git­ta An­ders­son. Kö­pa­re: Ken­neth Ro­land Vil­helm Karlsson och Eva Mar­ga­reth Hol­gers­son. Kö­pe­sum­ma: 3 000 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 400 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.