Poj­ke döms för mord­för­sök

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. En 16-årig poj­ke fälls för att ha skju­tit en vakt­mäs­ta­re i cen­tra­la Mal­mö i vint­ras. Mal­mö tings­rätt dö­mer ho­nom för för­sök till mord och nar­ko­ti­kabrott till 3 års slu­ten ung­doms­vård, upp­ger tings­rät­ten i ett press­med­de­lan­de.

Man­nen skott­ska­da­des nat­ten till den 8 feb­ru­a­ri norr om Pil­damm­spar­ken när han ut­för­de snöröj­nings­ar­be­te, och vår­da­des un­der lång tid för livs­ho­tan­de ska­dor. Trots att vakt­mäs­ta­ren träf­fa­des av fy­ra skott, varav ett i hu­vu­det, över­lev­de han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.