Enormt is­berg på väg loss

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ANTARKTIS. Det är li­ka stort som två Got­land. Men nu är den jät­te­li­ka is­mas­san på väg att sli­ta sig från gla­ciä­ri­sen i Antarktis, vi­sar nya sa­tel­lit­bil­der. En djup spric­ka – om­kring 200 kilo­me­ter lång – lö­per ge­nom Lar­sens shel­fis. Och en om­kring 6 000 kvadrat­kilo­me­ter stor ishyl­la – Lar­sen C – ”kläng­er” sig nu fast i shel­fi­sen med ba­ra 5 kilo­me­ter.

När Lar­sen C bry­ter sig loss kom­mer ishyl­lan att för­vand­las till ett av de störs­ta is­ber­gen som hit­tills har re­gi­stre­rats i värl­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.