Ovan­ligt grav­stens­fynd i Säff­le

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KYRKLIGT. Un­der gräs­mat­tan på Bro kyr­ko­gård i Värm­lands­bro i Säff­le dol­de sig en ovan­lig grav­häll, med por­trätt av ett adelspar från mit­ten av 1600-ta­let.

En­ligt ett press­med­de­lan­de från Karl­stads stift hand­lar det om Knut Roos av Hjelm­sä­ter och hans hust­ru Kerstin Ka­f­le.

Grav­häl­len är i de­lar och sak­nar en stor del i mit­ten, men re­li­e­fer­na av de bå­da per­so­ner­na är tyd­li­ga. Man­nen bär ex­em­pel­vis kragstöv­lar med spor­rar, me­dan hust­run har en vec­kad kjol, kort jac­ka och ett dok över hå­ret. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.