Grat­tis Sven-olof

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Sven-olof Ber­nan­ders­son i Fal­ken­berg fyl­ler 70 år 10 ju­li. Sven-olof är se­dan 2011 pen­sio­när, ti­di­ga­re var han lä­ra­re i eng­els­ka och tys­ka.

Sven-olofs sto­ra fri­tids­in­tres­se har all­tid va­rit id­rott, det har va­rit läng­dåk­ning, han har åkt 10 Va­sa­lopp, skid­skyt­te, ban­dy och fot­boll, han är Öis:are se­dan 1959. Han är även in­tres­se­rad av det ita­li­ens­ka språ­ket, som han tyc­ker är värl­dens vack­ras­te.

Som någ­ra av hans hit­tills vik­ti­gas­te hän­del­ser i li­vet upp­ger han mö­tet med sin bli­van­de hust­ru Ingrid som­ma­ren 1968, de har fy­ra barn. Dess­utom upp­ger han förs­ta lä­rar­job­bet i Över­ka­lix i Norr­bot­ten 1976-1980, Ör­gryte IS Sm-guld 1985 samt Ber­lin Ma­rat­hon 1998 som han sprang på drygt fy­ra tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.