Lio­nel Mes­si slip­per fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Fot­bolls­stjär­nan Lio­nel Mes­si döm­des av Spa­ni­ens högsta domstol till 21 må­na­ders fäng­el­se samt bö­ter för skat­te­brott.

Men att Bar­ce­lo­na-an­fal­la­ren skul­le be­hö­va sit­ta av sitt straff i fäng­el­set har in­te setts som tro­ligt då fäng­el­se­do­mar på mind­re än två år of­ta om­vand­las till vill­kor­lig dom för första­gångs­för­bry­ta­re i Spanien. Så blir ock­så fal­let. Mes­sis fäng­el­se­dom om­vand­las till bö­ter, skri­ver Reu­ters. Leo Mes­si har till­sam­mans med sin pap­pa Jor­ge Ho­ra­cio un­dan­hål­lit när­ma­re 40 mil­jo­ner kro­nor för den spans­ka sta­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.