Sva­la käns­lor i pris­be­lö­nad film

Hallands Nyheter - - Tvguide -

I ”Da­gen ef­ter den­na” blir fi­lo­so­fi­lä­ra­ren Nat­halie läm­nad av sin man ef­ter 25 års äk­ten­skap. Det som skul­le kun­na va­ra in­led­ning­en på en livs­kris blir in­te så far­ligt. Ka­ta­stro­fen ute­blir och li­vet lun­kar på i gans­ka van­lig takt. Tan­kar om gläd­je, sorg, kär­lek och re­la­tio­ner av­hand­las.

Nat­halie spe­las av Isa­bel­le Hup­pert, som vann fle­ra pri­ser för rol­len. Även re­gis­sö­ren Mia Han­sen-lø­ve pris­be­lö­na­des för fil­men.

C MORE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.