Ric­kard tag­gad för ny sä­song

Hallands Nyheter - - Tvguide -

När en ny sä­song av ”Som­mar­kväll med Ric­kard Olsson” star­tar är det med en lad­dad pro­gram­le­da­re vid rod­ret.

– Det här kom­mer att bli den bäs­ta sä­song­en vi har gjort. Vi gäs­tas som van­ligt av den svens­ka gräd­dan av svenskt kul­tur-, sam­häll­s­och nö­jes­liv, sä­ger Ric­kard Olsson.

I det förs­ta pro­gram­met med­ver­kar bland and­ra den ti­di­ga­re vd:n för Vol­vo

Pe­hr G Gyl­len­ham­mar

som be­rät­tar om sitt liv och hur det var att bli pap­pa 80 år fyll­da, Sodex­os vd Azi­ta Sha­ri­a­ti som be­rät­tar om sin resa från Iran till att bli en av Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te af­färs­kvin­nor och po­li­ti­kern och pr-kon­sul­ten Per Sch­ling­mann som pra­tar om sin ro­man. Mu­si­ken står Peg

Par­ne­vik för. – Jag och re­dak­tio­nen har gått på vil­ka vi är ny­fik­na på just nu, sä­ger Ric­kard Olsson.

He­le­na Björkvall

Fo­to: Sti­na Stjern­kvist/svt

– En öns­ke­gäst är Ko­fi An­nan, som har en svensk fru, sä­ger Ric­kard Olsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.