Ovän­tad vän­skap i fan­ta­si­värld

Hallands Nyheter - - Tvguide -

”SVJ – Sto­ra vän­li­ga jät­ten” är stjärn­re­gis­sö­ren Ste­ven Spiel­bergs fil­ma­ti­se­ring av Ro­ald Dahls klas­sis­ka barn­bok om en an­norlun­da vän­skap. För­äld­ra­lö­sa Sop­hie (Ru­by Barn­hill) rö­vas bort från barn­hem­met i Lon­don av en jät­te (Mark Ry­lan­ce), som dock vi­sar sig va­ra ett väl­digt snällt ex­em­plar. Till­sam­mans mås­te Sop­hie och Sto­ra vän­li­ga jät­ten stop­pa de on­da män­ni­skoä­tan­de jät­tar­na som in­va­de­rar den mänsk­li­ga värl­den. VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.