Gustav Fridolin änt­rar sce­nen

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Det är dags för Mil­jö­par­ti­ets dag på po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len och Gustav Fridolin ska hål­la tal. Ef­ter det fram­trä­dan­det in­ter­vju­as han av Belin­da Olsson i ”Opi­ni­on li­ve”.

SVT2 19.00 & 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.