Far­ligt med cy­kel­väg vid ån

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - S-A

VAR­BERG. In­till vat­ten­sta­tio­nen, på väg ut mot den nya sko­lan mot Trön­ninge, lig­ger Him­leån. Det är öp­pet ef­ter ”kraft­sta­tio­nen”,in­till lig­ger Him­leån. Det är en myc­ket far­lig plats ef­tersom cy­kel­ba­nan går all­de­les in­till. Det mås­te sät­tas upp ett högt sta­ket (kraf­tigt) in­nan det hän­der en olyc­ka där!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.