NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har André och Andrea namns­dag. André är en fransk form av gre­kis­kans Andre­as. Nam­net an­vän­des till en bör­jan främst in­om fa­mil­jer med franskt ur­sprung, men blev van­li­ga­re i slu­tet av 1900-ta­let; me­del­ål­dern för till­tals­nam­net André är 27 år. Cir­ka 13000 per­so­ner he­ter André, un­ge­fär 6500 kal­las så. Det fö­re­kom­mer dess­utom som ef­ter­namn, bland cir­ka 1000 per­so­ner. Andrea är den kvinn­li­ga for­men av Andre­as, men det är in­te hel­ler ovan­ligt som mans­namn. Nam­net har fun­nits här se­dan sent 1600-tal men blev van­ligt på 1800-ta­let. Där­ef­ter blev det opo­pu­lärt, in­nan ett upp­sving på slu­tet av 1900-ta­let. Cir­ka 9400 he­ter Andrea, om­kring 4400 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.